Czym się zajmujemy

W Państwa imieniu dochodzimy wypłaty świadczeń z polis OC sprawcy. W zakres naszego działania wchodzą nie tylko sprawy z tytułu utraty zdrowia, ale także utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów dojazdu i wielu innych.

Zdarzenia komunikacyjne

W grę wchodzą wszelkie zdarzenia na drogach, jeżeli poszkodowany nie został uznany za wyłącznego sprawcę zdarzenia.

Błedy medyczne

Zajmujemy się wszelkimi przypadkami, w których na skutek błędnej diagnozy bądź źle wykonanego zabiegu czy operacji nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Jeżeli w takim przypadku zmarła bliska Ci osoba, Tobie również należy się świadczenie.

Wypadki przy pracy

W przypadkach, gdy w protokole BHP stwierdzono winę pracodawcy, osobie poszkodowanej poza świadczeniem z ZUS przysługuje odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.

Śmierć osoby bliskiej

Świadczenie w takim wypadku należy się najbliższym osoby zmarłej, którzy odczuwają cierpienie po stracie. Może to być skutek zdarzenia na drodze, błędu medycznego czy wypadku w gospodarstwie rolnym.

Szkody majątkowe

Osoba poszkodowana ma prawo domagać się pokrycia strat wynikających z winy innych osób. Jeżeli na skutek wypadku uległy zniszczeniu Twoje rzeczy, pojazd czy zabudowania, należy Ci się świadczenie pokrywające stratę.

Nowość
Auta zastępcze

Miałeś kolizję nie ze swojej winy?
Twoje auto nie nadaje się do ruchu?
Należy Ci się auto na cały czas niezbędny do naprawy pojazdu. Jeżeli wyrazisz zainteresowanie, możemy polecić autoryzowany przez nas warsztat naprawczy.

Wypadki w rolnictwie

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich najbliższych doznał urazu podczas pracy w gospodarstwie rolnym, należy Ci się świadczenie. Każde gospodarstwo musi być ubezpieczone polisą OC. Otrzymasz pieniądze, jeżeli nie zostałeś uznany jako wyłączny sprawca zdarzenia.

Wypadki za granicą

Możemy uzyskać świadczenie również, jeżeli sprawcą zdarzenia, w którym doznałeś szkody jest obcokrajowiec posiadający polisę OC wystawioną w którymkolwiek Państwie Unii Europejskiej.

Nowość
Zaliczki

Pojawiły się niespodziewane wydatki? Potrzebna pilna rehabilitacja lub zakup drogich leków? Jeżeli masz podpisaną z nami umowę wypłacimy zaliczkę nie czekając na wypłatę odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.

image

Kim jesteśmy

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firmy EuCO w Polsce.

Europejskie Centrum Odszkodowań to lider na polskim rynku specjalizujący się w uzyskiwaniu odszkodowań z polis Odpowiedzialności Cywilnej. Europejskie Centrum Odszkodowań jest największą kancelarią odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej gwarantującą najwyższą jakość usług. Posiadamy własną kancelarię prawną, dzięki temu możemy z łatwością prowadzić sprawę również etapie sądowym. Firma pomogła już ponad 250 tysiącom osób.

image

Nasze wartości

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

W Państwa imieniu dochodzimy wypłaty świadczeń z polis OC sprawcy. W zakres naszego działania wchodzą nie tylko sprawy z tytułu utraty zdrowia, ale także utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów dojazdu i wielu innych.

Władze spółki EuCO

Krzysztof Lewandowski

Prezes Zarządu

Absolwent The Polish Open University w Warszawie, kierunek – zarządzanie biznesem. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Zakładach Mechanicznych Legemet-KGHM Polska Miedź S.A. jako pracownik Departamentu Marketingu (1995–1997). Następnie założył i prowadził jako Prezes Zarządu spółkę Prefekt Sp. z o.o. w Legnicy.

John Boeclose

Here is some more info about this person that is only revealed once clicked on.

Jolanta Zendran

Viceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Cath Quiclose

Here is some more info about this person that is only revealed once clicked on.

Agata Rosa

Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

Absolwentka The Polish Open University w Warszawie, kierunek – Zarządzanie biznesem. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finansów i rachunkowości w GK KGHM,w Grupie EuCO od 2010 r. Posiada Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów zezwalający na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jane Timclose

Here is some more info about this person that is only revealed once clicked on.